Propuesta electoral del Jueves 5 del PSC de Barcelona, un sistema sanitario de calidad y público en la ciudad

Ayer presentamos las medidas del programa electoral de salud a los profesionales del sector. Creo que este es un tema que nos afecta a todos y sobretodo a los que no vamos a tener un poder adquisitivo espectacular para poder pagarnos una mútua que nos cubra los grandes problemas de salud, dejo aquí lo que exponemos en el programa electoral de las municipales. Mesures Pactarem i portarem endavant el nou conveni de finançament de l’Agència de Salut Pública de Barcelona per al període 2012-2015, per assegurar el desplegament dels serveis de salut pública i en l’exercici de la nostra responsabilitat coma   autoritat sanitària a Barcelona. Exigirem l’execució, i en farem un seguiment acurat, del Pacte de Ciutat Barcelona 2008-2015 (i el seu Pla Director), en referència als Centres d’Atenció Primària de Salut, prioritzant els equipaments (obra nova o millores previstes) als barris amb major índex de desigualtat social. Exercirem el rol Continua llegint