Propuesta electoral del Jueves 5 del PSC de Barcelona, un sistema sanitario de calidad y público en la ciudad

Ayer presentamos las medidas del programa electoral de salud a los profesionales del sector. Creo que este es un tema que nos afecta a todos y sobretodo a los que no vamos a tener un poder adquisitivo espectacular para poder pagarnos una mútua que nos cubra los grandes problemas de salud, dejo aquí lo que exponemos en el programa electoral de las municipales.

Mesures

 • Pactarem i portarem endavant el nou conveni de finançament de l’Agència de Salut Pública de Barcelona per al període 2012-2015, per assegurar el desplegament dels serveis de salut pública i en l’exercici de la nostra responsabilitat coma   autoritat sanitària a Barcelona.
 • Exigirem l’execució, i en farem un seguiment acurat, del Pacte de Ciutat Barcelona 2008-2015 (i el seu Pla Director), en referència als Centres d’Atenció Primària de Salut, prioritzant els equipaments (obra nova o millores previstes) als barris amb major índex de desigualtat social.
 • Exercirem el rol d’autoritat sanitària de Barcelona als Consells de Barri i als plans comunitaris de la ciutat, per respondre a qüestions com ara hàbits saludables i salut comunitària, l’avenç i pronòstic del mapa sanitari al territori, la qualitat del servei assistencial al barri, etc.
 • Farem i presentarem anualment, com fins ara, l’informe i les conclusions sobre l’estat de la salut dels barcelonins i barcelonines, i de la ciutat en general, recopilant els elements clau dels sistemes d’informació i orientant les actuacions prioritàries a realitzar.
 • Promourem contractes i convenis de prestació de serveis plurianuals, i posarem en marxa programes específics adaptats als 10 districtes de la ciutat, i als barris i a les seves realitats en matèria de salut.
 • Contribuirem a la millora de la qualitat i sostenibilitat ambiental de la ciutat, enfortint el nostre sistema de vigilància i d’intervenció ambiental, ja sigui respecte a la  qualitat de l’aire i de les aigües de consum humà, com del medi hídric (freàtiques i litorals) i de les instal·lacions amb risc de legionel·la, etc.
 • Lluitarem fermament, i des de la nostra major capacitat d’acció preventiva, sobre les patologies addictives, els seus efectes i les víctimes, actualitzant d’acord a les noves necessitats, i amb estreta coordinació amb els municipis més propers de la corona metropolitana, el Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona, per a l’abordatge global del problema cap a un sistema de resposta més eficaç, tot coordinant els serveis i els recursos assistencials públics de la ciutat, i gestionant els de titularitat municipal.
 • Millorarem la salut de la ciutat enfortint les accions de prevenció i de control de les malalties transmissibles de rellevància sanitària: la tuberculosi, la sida/VIH, l’hepatitis, la meningitis i la legionel·losi,  la grip, i altres malalties transmissibles.
 • Contribuirem fermament a la reducció de la sinistralitat laboral, estenent les actuacions de prevenció i promoció de la salut a les empreses, amb l’organització de programes de prevenció i control del tabaquisme, el consum excessiu d’alcohol, l’estrès laboral, etc.
 • Enfortirem el programa de salut als barris, consolidant els programes educatius i de prevenció de salut comunitària a cada barri de la ciutat:  Programa de cribratge de càncer de mama, Pla de vacunació continuada, Prevenció i control del tabaquisme, Educació sanitària a l’escola, Salut als barris, Formació en salut laboral, etc.
 • Garantirem la innocuïtat i salubritat dels aliments elaborats o comercialitzats a la ciutat, i  seguirem treballant en la vigilància i en el control dels riscos, perquè els operadors alimentaris compleixin la normativa vigent.
 • Intervindrem contundentment en tots i cadascun dels casos d’alertes de toxiinfeccions alimentàries, i respondrem a les denúncies que ens fan arribar els ciutadans, tant de productes com d’establiments alimentaris.
 • Serem un referent europeu quant a seguretat i higiene alimentària, mantenint la qualitat del nostre servei d’acord amb les  directrius del Sistema de Qualitat de la Norma ISO 9001:2000.

Deja un comentario