Propuestas de reactivación económica y generación de empleo del PSC de Barcelona

Hoy se han presentado las propuestas de empleo y reactivación económica. Frente a la tesis de otras opciones políticas, nos diferencian lo siguiente: mientras la derecha se resigna y deja al mercado sólo en la creación de empleo, el PSC de Barcelona sigue apostando por luchar desde el sector público contra la crisis. Los economistas más avanzados están alertando que la salida de la crisis se retrasará porqué el sector público se ha retraído, Barcelona no hará eso, seguirá manteniendo la actividad ya que tiene márgenes con un endeudamiento muy bajo para hacerlo.

Por otro lado nos diferencia de las propuestas de ERC e ICV en que las nuestras son algo más solventes no solo apostamos por la economía del conocimiento o por la del sector energético, que también, sino en sectores industriales tradicionales como la industria agroalimentaria o la construcción para rehabilitar vivienda.
Os dejo lo que tenemos en el programa:

 • Primera prioritat: reactivar l’economia per generar més ocupació i de més qualitat. Cal generar riquesa. I això comporta reforçar la promoció econòmica de Barcelona, projectant-la al món i posant-hi les millors condicions per generar nova activitat econòmica. I Barcelona pot fer-ho i ha de fer-ho, perquè té un projecte econòmic definit, que tira endavant, dóna fruits i en donarà més. En plena crisi econòmica, el conjunt d’iniciatives i estratègies econòmiques de Barcelona no només no reculen, i no només no s’aturen, sinó que viuen un procés creixent.

Mesures d’ocupació:

 • Complementarem la tasca desenvolupada pel Pacte per l’Ocupació de Qualitat amb el traspàs formal de competències en matèria de disseny i execució de polítiques actives a través d’un Consorci per l’Ocupació, creat conjuntament amb la Generalitat per a l’impuls de l’ocupació de major qualitat i l’estabilitat dels llocs de treball.
 • Prioritzarem la formació professional, creant-ne noves places i implicant-hi les universitats de Barcelona, tot aprofitant els Campus d’Excel·lència per potenciar l’FP de qualitat. Ampliarem la formació en orientació professional que des de 2011 s’imparteix en tots els centres educatius de la ciutat, per incorporar-hi l’aprenentatge pràctic de competències empresarials i emprenedores.
 • Desenvoluparem programes d’inserció professional a mida de col·lectius amb dificultats especials, com ara persones aturades de llarga durada, persones sense prestació, joves amb risc de fracàs escolar, persones amb risc d’exclusió social, persones que poden patir discriminació per la seva identitat de gènere, persones amb discapacitat, o persones amb malalties mentals. Cal fer un procés d’acompanyament, des de la proximitat, a aquests col·lectius, proporcionant-los suport anímic i creant una xarxa d’acords amb empreses per facilitar-los-en la inserció laboral.
 • Desenvoluparem i millorarem l’eficàcia de la Xarxa d’Inserció Sociolaboral, incrementant-ne les entitats membres, impulsant activitats comunes, visualitzant-ne les aportacions i establint sinergies i relacions cooperants amb altres xarxes de l’Estat espanyol i d’Europa.
 • Acompanyarem les persones aturades en la recerca de feina, tot reforçant la coordinació metropolitana en l’orientació, i potenciarem la recerca en línia de bcn/treball.
 • Apostarem per la plena inclusió laboral de les dones en tots els sectors econòmics de la nostra ciutat i en tots els nivells organitzatius, especialment en aquells on la seva presència és molt minoritària, mitjançant programes de formació experiencials, creació de xarxes i sensibilització empresarial.
 • Impulsarem l’economia social reforçant les competències en gestió empresarial, mitjançant programes específics per a la creació i consolidació de cooperatives, SALS, empreses d’inserció i Centres Especials de Treball.
 • Donarem suport a l’economia social aplicant diferents mesures, com equiparar la fiscalitat de les cooperatives a la de les fundacions, o el foment de la contractació laboral de persones amb risc d’exclusió.
 • Convertirem el nou Cibernàrium, ubicat al districte 22@, en centre de referència en la formació i capacitació tecnològica d’empreses i professionals de la ciutat, i completarem el desplegament d’antenes de alfabetització digital a tots els districtes de la ciutat.
 • Impulsarem un programa integral per a persones menors de 30 anys, adaptat a cada perfil de jove, que incorpori de manera combinada la formació, l’experiència laboral i accés a crèdit, per facilitar-los la flexibilitat i la seguretat en el seu projecte laboral.

Mesures per internacionalitzar i fer competitiva l’economia de Barcelona:

 • Crearem un fons públic i privat per potenciar la competitivitat de Barcelona, per impulsar i consolidar les noves iniciatives econòmiques creadores d’ocupació de qualitat, amb una dotació inicial de 220.000.000€, dels quals 50.000.000€ seran invertits en capital risc.
 • Impulsarem la transversalitat i el treball col·laboratiu entre empreses, universitats, centres de recerca i administració (Estat espanyol, Generalitat de Catalunya, Diputació o Consell de Vegueria de Barcelona i Ajuntaments implicats), com a eina clau per a la competitivitat, dins els sectors amb més potencial: indústries creatives, esports, sostenibilitat i salut, mitjans de comunicació, disseny, tic, alimentari, recerca biomèdica, logística i infraestructures, indústria aeronàutica, fires de gran projecció en termes econòmics i d’innovació (Construmat, Alimentària, Mobile Congress, HIT, The Brandery), i la renovació de sectors clau en l’economia del país (automòbil, turisme, comerç, indústria) en tot l’àmbit de la regió metropolitana.
 • Impulsarem el sector del vehicle elèctric endollable, que ens posiciona en la transformació d’un sector industrial tradicional en el nostre àmbit i que és solució als creixents reptes de la sostenibilitat, la generació d’energia i la mobilitat urbana del futur. En aquest sentit també potenciarem una política de compres que impulsin els sectors cap a la innovació estratègica energètica.
 • Facilitarem que la nova estació de La Sagrera esdevingui un nou pol d’atracció per a empreses, impulsant estratègies d’ubicació de seus corporatives en el seu àmbit d’influència, tot afavorint la posada al dia dels districtes industrials circumdants (Sagrera, Bon Pastor, Torrent de l’Estadella, Verneda Industrial).
 • Modernitzarem el conjunt de la Zona Franca com a nou pol industrial i d’innovació de Catalunya, afavorint-hi especialment el desplegament de les indústries alimentària, audiovisual, de mobilitat elèctrica i biosanitària, a través de la posada en marxa de la plataforma Barcelona Zona d’Innovació (BZ). En l’eix alimentari, renovarem els mercats centrals del peix i la fruita de Mercabarna per consolidar el pol logístic i d’ocupació que representa el gran mercat central del sud d’Europa.
 • Potenciarem el triangle econòmic de Barcelona (Bet), que condensa la suma d’esforços i sinergies amb els municipis de l’entorn, i que està definit per l’àrea 22@-Sagrera-Besòs, l’àrea logisticoindustrial del Llobregat (Aeroport-Port, Fira-GranVia-Biopol) i l’àrea del Vallès (entorn B-30, Sincrotró, Parc Tecnològic del Vallès).

Mesures per una economia del coneixement

 • Potenciarem les universitats i la recerca a través dels nous campus d’excel·lència i els nous parcs científics, facilitant la instal·lació i l’ampliació a Barcelona de centres de recerca públics i privats a través d’incentius fiscals, política de sòl i creació d’espais d’acompanyament per a l’atracció de talent, per augmentar el lligam amb el món empresarial.
 • Contribuirem a posicionar les universitats i escoles de negoci de Barcelona al més alt dels rànquings globals d’excel·lència docent i investigadora.
 • Apostarem per potenciar els clústers d’empreses que generin la capacitat de “compartir valor”, per tal d’augmentar la capacitat innovadora i creativa en l’entorn econòmic proper en el qual actuen.
 • Fomentarem la innovació oberta, els laboratoris urbans (urban labs) i la smart city, per millorar la coordinació i garantir una planificació i gestió eficients, tot posicionant Barcelona com a entorn de proves i innovació en noves tecnologies i sostenibilitat urbana per atraure inversió i ocupació d’alt valor afegit.
 • Crearem un Comitè Director de Smart City Barcelona per tal de garantir la coordinació i priorització d’iniciatives entre els centre de recerca, del sector privat i del sector públic (Estat, Generalitat de Catalunya, Ajuntament i d’altres administracions), tot exportant l’experiència a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • Habilitarem, aprofitant edificis ja existents, 20.000 nous metres quadrats a la ciutat d’incubació, destinats a empreses innovadores en creixement i amb presència en tots els districtes de la ciutat. Transferirem el model d’incubadora de noves activitats econòmiques a altres sectors (com el social, el cultural,..).
 • Aplicarem deduccions a l’IAE de les grans empreses per la inversió en innovació, emprenedoria i recerca i desenvolupament.
 • Potenciarem l’emprenedoria social, transformant la política d’ajudes i subvencions municipals en un fons d’innovació social que promogui les iniciatives viables orientades a cobrir les necessitats socials als barris de Barcelona.
 • Ampliarem el Parc Tecnològic de les Enginyeries Barcelona Nord i la seva capacitat d’acollir empreses innovadores per seguir potenciant el pol empresarial innovador a Nou Barris.
 • Estarem al costat d’aquelles empreses que estiguin en condicions de créixer amb programes de suport al finançament, internacionalització i accés a serveis de creixement.
 • Promourem Barcelona com a capital emprenedora atraient-hi empreses de capital risc, serveis empresarials, entorns d’incubació, centres de suport a l’emprenedoria; impulsant l’emprenedoria a tots els nivells educatius, atraient emprenedors d’arreu, i consolidant el BIZ Barcelona com a punt de trobada de referència internacional per a la iniciativa emprenedora i la innovació.
 • Avançarem en sistemes de gestió del temps innovadors en les empreses de la ciutat que en millorin la productivitat, n’augmentin el nivell de competitivitat i permetin la compatibilitat de la vida personal i laboral de totes les persones treballadores. Seguirem potenciant la xarxa d’empreses NUST (nous usos del temps), per continuar repensant els actuals models econòmics i organitzatius a les empreses.
 • Fomentarem la responsabilitat social a través de la compra social innovadora, incorporant clàusules socials i el valor de la sostenibilitat en els contractes a les empreses. Defensarem el teixit industrial actual impulsant projectes de transformació dels polígons industrials i parcs empresarials urbans, per potenciar-ne la reindustrialització, mantenint-hi les activitats viables i atraient nova indústria compatible amb l’ús residencial, tot fomentant-hi la barreja d’activitats.
 • Impulsarem programes específics per oferir un procés de reciclatge professional a tots aquells treballadors i treballadores que quedin exclosos del món laboral a les zones de reindustrialització, tot fomentant la contractació de les persones afectades pels tancaments d’empreses d’aquestes zones.

2 comentaris a “Propuestas de reactivación económica y generación de empleo del PSC de Barcelona

 1. I es pot saber com s’equipararà la fiscalitat d’una cooperativa i una fundació des d’un ajuntament?

  Salut,

 2. En el programa es pretén tenir un consorci d’ocupació amb la Generalitat i en aquest consorci es poden proposar línies de treball en aquest sentit. Comptem que com en molts temes (educació, p.ex.), l’Ajuntament pot asolir acords amb d’altres administracions.

Deja un comentario