Propuesta sobre la formación profesional y la lucha contra el fracaso escolar

Una de las esferas que más cuecen en las políticas educativas es el alto abandono que hay. En Barcelona estamos sobre el 15%, mientras que en Catalunya estamos sobre el 30% (aproximadamente la mitad). Pero esto es una competición de tuertos contra ciegos. El fracaso escolar implica menor productividad, parados de larga duración, una generación perdida y una incapacidad para adaptarnos a un modelo productivo nuevo y de mayor productividad.

Aunque no lo parezca, cualquier tema que vaya orientado a tener las mejores condiciones para salir de la crisis pasa por la Formación Profesional y la lucha contra el fracaso escolar.

Dejo aquí el resumen de las propuestas del PSC de Barcelona para luchar contra el fracaso escolar y para promover la formación profesional.

Èxit escolar, formació professional i inserció laboral

Desenvoluparem accions intensives de lluita contra el fracàs escolar, i potenciarem de manera contundent la formació professional, fent-la més qualificada i extensa, amb una perspectiva menys academicista i més lligada a l’experiència, tot apostant per l’educació integral, per construir una ciutadania basada en la responsabilitat, la solidaritat i el compromís amb l’entorn. (estava repetit!!!) Continuarem avançant cap als resultats educatius que ens marca Europa en L’Estratègia 2020, per un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

 

Mesures

  • Augmentarem la continuïtat en els estudis postobligatoris dels joves de la nostra ciutat, amb l’objectiu d’assolir la xifra del 90% d’èxit. Seguirem potenciant la formació professional, fent-la més qualificada i professionalitzadora, treballant conjuntament amb el món educatiu i productiu.
  • Exigirem a la Generalitat el manteniment de la 6a hora escolar com a garantia d’equitat entre l’escola pública i la privada, de millora de la formació dels nostres nens i nenes i com a mesura activa de lluita contra el fracàs escolar.
  • Exigirem i ajudarem a aconseguir L’escola del segle XXI, amb la modernització necessària dels centres, tot fent de Barcelona una ciutat capdavantera en la digitalització de l’ensenyament-aprenentatge.
  • Fomentarem i facilitarem la relació entre la formació, el territori i el món productiu, com a triangle virtuós de la formació professional, treballant i posant mitjans per apropar al màxim escola i empresa, i ajudarem a promoure el talent, l’emprenedoria, la creativitat i l’excel·lència.
  • Consolidarem la Fundació Barcelona Formació Professional com a referent  de la qualitat i del lligam de l’FP amb la ciutat i el seu teixit econòmic, promovent les actuacions necessàries per fer de Barcelona la capital de la formació professional de la xarxa de la Mediterrània. Seguirem col·laborant amb la Generalitat, de la mà del Consorci d’Educació, per obtenir una bona oferta d’estudis professionalitzadors i millorar l’orientació professional.
  • Incrementarem la mobilitat europea dels i les joves estudiants de formació professional i del professorat, fomentant la cultura del treball per a la millora del capital humà, en el context d’una ocupació de qualitat i per tal de reforçar el desenvolupament econòmic de la ciutat.
  • Potenciarem les escoles de formació d’adults com l’instrument de formació al llarg de la vida, i promourem l’acreditació de competències per facilitar els itineraris formatius al llarg de la vida.

2 comentaris a “Propuesta sobre la formación profesional y la lucha contra el fracaso escolar

  1. La formacion profesional puede ofrecer muchísimo más de lo que la mayoría de los escolares piensan

Deja un comentario