Debat sobre la jornada laboral i la productivitat

Al nostre país tenim una de les jornades laborals més llargues i extenses de tot Europa, estem acostumats a fer jornada partida, amb dues hores per a dinar i amb jornades extenses que a més es propaguen més enllà de la jornada laboral. Paradoxalment la nostra productivitat és de les més baixes, el binomi de “treballar més és produïr més” no es dona, precisament i en part per la mala coordinació del temps de treball. A més això ens afecta i molt a la nostra vida personal i familiar.

reloj.jpg

La UGT de Catalunya ha obert un debat a internet sobre la Jornada Laboral i la productivitat en el àmbit de la campanya “A les sis a casa”. Us reprodueixo aquí la introducció del debat i l’enllaç al fòrum de debat.

A més hores treballades més productivitat?

Reply Quote

La UGT de Catalunya ha encetat el 2008 presentant la campanya “A les 6 a casa!”, a favor de la conciliació de la vida laboral i personal. Amb aquest lema es pretén obrir un debat al voltant dels horaris laborals i la vida personal dels treballadors i treballadores del nostre país. I és que enguany l’estratègia de la negociació col·lectiva del nostre sindicat, a més de batallar pels convenis no inferiors als mil euros, passa també per impulsar les mesures que ajudin a fer més compatible la vida i les jornades laborals.

El secretari general, Josep M. Àlvarez, va avançar els principals arguments d’aquesta campanya als mitjans de comunicació. Les estadístiques i tota mena d’informes demostren que no per treballar més hores som més productius, per això cal un debat obert, ampli i profund sobre la conciliació, que permeti que al llarg d’aquest any i els pròxims s’avanci cap el que precisament transmet el lema A les 6 a casa. Àlvarez va connectar la necessitat de la campanya amb la situació de l’ensenyament a Catalunya “perquè veiem que alguns dels problemes del sistema educatiu tenen força relació amb els horaris estrambòtics que té aquest país”. La Llei d’igualtat també haurà de ser un instrument clau a favor de la nova campanya i molt especialment en determinats sectors; en algunes empreses del comerç, per exemple, les dones ocupen tan sols la meitat dels comandaments intermedis.

Què hi guanyem?

La campanya A les sis a casa posarà de manifest els beneficis que comportaria a tots nivells un canvi en la cultura de l’ús del temps, i una millor organització dels horaris laborals. Des del punt de vista social, equivaldria a tenir més temps de dedicació personal, a la família i als fills i filles, més estalvi i millor qualitat en serveis a les persones i més igualtat home-dona; per a les empreses, elevaria la productivitat, i disminuiria l’estrès, l’absentisme i els accidents laborals. En definitiva, tenir unes empreses més eficaces, innovadores i sostenibles en els escenaris locals i internacionals.

DADES SOBRE PRODUCTIVITAT I HORES TREBALLADES

Hi ha molts estudis que desmenteixen el tòpic que a més hores treballades, més productivitat:

§ Segons l’Euroíndex Laboral (Adecco-IESE), Espanya és el tercer Estat amb la jornada laboral més llarga i el que obté menys rendiment per cada hora treballada. Paradoxalment, els tres països amb les jornades laborals més breus, Holanda, Alemanya i Bèlgica, es troben entre aquells on la productivitat per hora treballada és més gran.

§ Segons un informe d’Eurostat, la productivitat mitjana a la UE va créixer un 1% el 2006, però Espanya és un dels dos estats on aquesta variable ha caigut: un 0,9%.

§ Un estudi de la Fundació BBVA recull que els empleats espanyols treballen, de mitjana 1.820 hores a l’any, davant de les 1.600 de mitjana de la UE: un 13% més. Però, produeixen un 15% menys.

§ Un informe de Proudfoot Consulting Espanya diu que a l’Estat espanyol només un 61% dels treballadors fan servir de forma profitosa el temps de treball.

Reply Quote

Deja un comentario