El mur de les lamentacions del Guinardó

Ahir uns veins del Guinardó tornavan a protestar per el no derribament d’un mur a les obres del Viaducte del Guinardó.

Qui no conegui el motiu de la protesta es pot resumir en que les recents obres de derrivament del viaducte del Guinardó, demanda veinal històrica on les hi hagi, van deixar sense tocar un mur a la part muntanya de la Ronda del Guinardó entre els carrers Padilla i Cartagena. Aquest mur segons els veins que protesten els hi suposa un greuje respecte al que ha succeït en altres zones de la Ronda del Guinardó que realment ha guanyat espai o amb els veins de la part muntanya que no tenen aquest mur davant de casa seva. També es queixen que tenen més vials que abans a la part de peu del carrer.

A l’esquerra tal i com estava la zona abans de fer cap actuació (ara mateix el viaducte està enderrocat i queda el mur de contenció i la imatge virtual d’un cop el projecte urbanitzat on s’observa com s’aprofita la part superior que s’ha de mantenir per a guanyar un espai verd i peatonal per al barri.

Aquest conflicte amb un nombre molt petit de veïns però molt actius ha aparegut periòdicament durant els darrers mesos a plenaris i qualsevol activitat institucional del districte.

Val a dir que els veïns en aquest cas no tenen raó, fet que ni l’Associació de Veins del barri ha secundat les seves demandes ni han despertat la solidaritat de la resta de veïns del carrer.

Per una banda cal dir que abans de les obres aquests veins no només tenien aquest mur sinò a més un viaducte a l’alçada dels primers balcons i ara aquest viaducte ja no hi és.

Si el problema era l’impacte del mur a la seva vida fa una any davant de casa seva tenien un bloc d’hormigó molt més gran del que hi tenen ara. Porten dècades amb molta més massa d’hormigó davant casa seva, i ara les obres li han tret la gran majoria. Objectivament HAN millorat les seves condicions, no tant como potser els que s’hi troben a d’altres llocs de la Ronda del Guinardó que els hi han tret el viaducte, però objectivament tenen millors condions ara que abans.

La circulació que hi tenen ara és la mateixa que havía abans, i de fet en millors condicions ja que tots els vials van a baix i abans hi havia dos vials de circulació que anaven just a sobre i els cotxes circulaven a l’alçada dels balcons.

Si volen fer creure que els cotxes et circulin davant del teu balcó o per sobre del cap és millor que estiguin al terra, això no és coherent amb el que els veins de tota aquesta zona porten reivindicant, que és erradicar el viaducte que es va fer en l’etapa franquista. La qüestió és que altres veïns de la ronda del Guinardó tenen també el trànsit ja a l’alçada del carrer i no circulant per damunt del seu cap o davant de les seves finestres i el consideren una millora.

En definitiva, aquest viaducte s’ha tret, en part per una demanda veinal històrica, i aquest mur no es pot treure alegrement sense asumir riscos seriosos. Aquest mur és de contenció de la bòveda del metro, però també és un mur que sorgeix per la diferència d’alçada amb els carrers i edificis del devant (no es pot treure i quedar un carrer net, aquest mur fa de contenció de les terres del darrera, si treus el mur hi tindrien roca just al darrera), no es pot treure sense possar en risc el túnel del metro, sense possar en risc l’estabilitat del terra que sustenta els edificis que es troben a un nivell superior a l’altre costat del carrer. Volem asumir uns riscos seriossos i un increment dels costos de tot l’obra per treure un mur per a que just al darrera i quedi inmediatament la roca i el terra que sustenta els edificis de l’altra banda del carrer?

Entre les seves demandes alternatives parlen de reduïr l’alçada del mur i fer circular part del trànsit per sobre del mur. Tornant al concepte viaducte que havíem eliminat i que havíen demandat els veïns del barri (ells inclosos) durant anys que el treiem. Aquesta alternativa no es pot asumir per dos motius:  no es pot reduïr més la seva alçada sense permetre l’accès per escala mecànica a l’altre nivell de carrer, si ho fesim condemnaríem als veins de molts carrers a no tenir un accès directe a la Ronda del Guinardó o als carrers inferiors sense donar una bona volta, de fet l’accés que hi tindrien amb el projecte: un ascensor, una escala ordinaria i una de mecànica no es podrien possar i qualsevol persona amb mobilitat reduïda que visqui just per sobre de la Ronda del Guinardó entre Cartagena i Padilla tindria bastants problemes (de fet problemes molt semblants als que han viscut durant dècades per l’existència d’aquest viaducte que l’ajuntament ha derribat) per arribar a la Ronda del Guinardó, eix clau de la mobilitat del barri tant per agafar busos com metro o accedir a serveis.

Per altra banda, traslladar trànsit a la part alta un altre cop ens retrotrau al viaducte, aquest viaducte que han reclamat històricament que es treiès, de forma insistent i que a més suposa tornar a enviar als balcons de la gent els cotxes, no treu sorolls ni molèsties als veins de sota perquè continuaran escoltant els cotxes que hi pasen tant per davant de la seva finestra uns metres per sota com els que tindrien una mica per sobra del seu cap. I de fet aquesta construcció a més malmet la capacitat de que el mur pugui absorvir el soroll i no fer-lo rebotar que és que terminarà funcionant un cop les obres de remodelació de la Ronda del Guinardó s’acabin.

En la part de queixes sobre participació possibilitats de modificar el projecte. Als veins que protesten pel mur se’ls ha informat, s’ha assegut el districte amb ells durant diverses ocasions i coneixen els motius tècnics que fan que treure el mur sigui inviable. S’ha corregit parts del projecte per adeqüar-lo tot lo possible a les seves demandes reduïnt una miqueta l’alçada del mur fins on tècnicament és viable sense començar a possar en risc la contenció de terres i la bòveda del metro i que a més permeti tenir un espai verd just per sobre que ho puguin gaudir els veins de tot el barri (ells inclosos), s’ha inclòs el fer-lo incloent una vegetació que el tapi i que a sota hi hagi material sonoabsorvent però no es pot fer més.

Definitivament, respecto la mobilització però crec que en aquest cas estan fent demandes que no s’avenen ni al principi d’interés general ni que responen a un anàlisis a fons i sincer del projecte.

2 comentaris a “El mur de les lamentacions del Guinardó

  1. Fa anys que no visc allà a prop, però tinc una certa memòria històrica sobre la reivindicació contra el viaducte i he de dir que l’associació de veïns no es va portar gaire bé durant la part del procés que vaig seguir en primera persona, especialment en la part del anàlisi a fons de que s’havia de fer allà.
    Desconec si la sol·lució ¿definitiva? que s’ha pres es la millor per les necessitats generals, però entenc que hi hagi que no es cregui la inviabilitat de treure el mur si recorda que també eren “inviables” altres coses que sembla que ara si que es poden fer.

Deja un comentario