Neix la nova plaça del Carmel, una mostra del que serà el futur PGM del Carmel

En meitat del període d’alegacions pel injustament polèmic PGM del Carmel, avuí, l’ajuntament de Barcelona ha aprovat el Pla de Millora Urbana de la nova plaça del Carmel, entre els carrers Sigüenza, Conca de Tremp i Passatge Calafell. Aquest és l’espai de “l’esboranc” del Carmel produït a l’esfondrar-se el sostre de la cua de maniobres del Metro de la L5.

Aquesta aprovació té una importància simbòlica important, enfront d’una oposició de CiU i d’una part de veins afectats del projecte de PGM del Carmel i en meitat de període d’alegacions, el govern municipal tanca la ferida de l’esboranc i mostra quin tipus de projectes té pensats pel barri: un major espai públic cívic, l’obertura de carrers i la dotació d’equipaments pel barri. Aquest fet és important perquè per una part donem per tancada la ferida oberta de l’esboranc del Carmel (la plaça nova és ara un parc però no era el seu ús final), i per un costat obre el que en un futur haurà de ser la segona fase de grans reformes del barri que es volen fer amb el PGM del Carmel.

Per això l’alcalde Hereu es va reunir-se amb veins del Carmel aquesta setmana. El moment polític és important: hi ha centenars de famílies esperant quin és el projecte urbanístic que els hi afectarà personalment amb el PGM del Carmel, un PGM que parla dels usos que es volen fer del territori, però que haurà, després de desenvolupar-se en plans de millora urbana. El fet que ja hi tinguem un Pla de Millora per fer la nova plaça del Carmel que convinarà espai públic, equipament i vivenda per a joves, té un grau d’importància: és un exemple que el PGM vol anar en aquesta mateixa direcció, i pot servir per treure “sospites” molt cop promovides per alguns polítics de l’oposició de que és una actuació especulativa i no una actuació en benefici del barri.

L’actuació de la plaça nova del Carmel té tres elements:

  • Construir una nova edificació destinada a habitatge protegit
  • Mantenir l’espai lliure amb una nova plaça per al barri
  • Ubicació un equipament

Espai lliure. Es proposa amb les característiques pròpies d’una plaça, amb espais d’estada, de joc i de repòs. El nou espai s’incorporarà a la xarxa de recorreguts cívics.

Equipament. El pla preveu la ubicació d’un equipament per a usos del barri, per aprofitar el desnivell existent entre el passatge de Calafell i el carrer Conca de Tremp.

Habitatge. L’edificació que es proposa (PB+5) té un sostre màxim de 1.700n m2. Es preveu destinar la totalitat del sostre a habitatge protegit per a joves i al petit equipament de barri ubicat a la mateixa plaça.

Es preveu iniciar la construcció dels habitatges el 2009 i la urbanització definitiva de la plaça, el 2010.

Deja un comentario