Els autobusos no tenen una xarxa tan antiquada com argumenta ERC III

El debat sobre els models de xarxes de busos s’està enriquint bastant. Iniciat per l’article de Jordi Coronas (I), amb les seves rèpliques (II i III), li he contestat en dos articles (I i II). A aquest articles cal sumar el comentari de Pau González. Continuu replicant certs aspectes de la proposta de xarxa ortogonal o de xarxa semi-ortogonal. Tots compartim la preocupació sobre la baixa velocitat comercial dels busos, tant el Salvador Cardús, el Jordi Coronas, la PTP i jo mateix (i segurament TMB). Cal dir que avuí per avuí, la PTP no proposa una xarxa ortogonal com solució, sinó segregació de carrils busos, mesures de pacificació del trànsit i l’absorció de transport privat per noves formes ràpides de transport col·lectiu com pot ser el tramvia. Però com he dit, la proposta d’ortogonalitat ens donaria millores en el temps comercial però dèficits en el servei, i ara entraré a Continua llegint