Declaració de la sectorial del PSC de ciberactivisme davant dels moviments de debat obert precongresual que hi ha a la xarxa

Des del 28 de novembre hi ha hagut un esclat d’iniciatives de debat a la xarxa per part de companys del PSC. No es poden posar portes al camp, els partits hem de començar a admetre que el debat ja no es produirà només als òrgans de participació del partit, que la xarxa ha obert i trencat les regles de participació, obrint nous canals i permetent la interconnexió de companys entre ells sense tenir cap adscripció territorial o sectorial, sense pertànyer al mateix grup clàssic dins del partit.

Per part de la sectorial del PSC de ciberactivisme veiem que aquesta eclosió és molt positiva, que ajuda aprofundir el caràcter de treball transversal i en xarxa que fomentem i el debat obert, creatiu, espontani que hem volgut cultivar, fora de consignes i lemes.

Les iniciatives com #congresdesdebaix, #mespsc o #debatsocialista són iniciatives que estan aglutinant idees i propostes de companys i companyes, compartint-les fins i tot amb ciutadans que no són militants ni simpatitzants del PSC. Un debat que va més enllà del que els mitjans de comunicació mostren (que és el debat dels noms i dels càrrecs, no el dels projectes). Per tant convidem a tots els militants i ciberactivistes del PSC a seguir participant d’aquestes iniciatives i les que hi vagin sortint. Demanem a la direcció del PSC que sàpiga entomar les critiques, els debats en obert i el diàleg en xarxa com un més dels canals on els militants participen, que sense obviar els canals oficials i els òrgans de decisió democràtics, sàpiguen entendre i acceptar aquestes noves vies de participació sense voler tallar-les o dirigir-les. Coneixent la labor i impuls que en l’àmbit del 2.0 s’ha fet des de l’executiva nacional del PSC estem convençuts que la direcció ho entendrà i ho entomarà de la millor de les maneres.

Creiem que en aquest sentit el PSC s’ha enriquit i de fet és un avanç respecte a la resta de partits que no han tingut aquests processos oberts, amb mecanismes de participació directe per als seus militants, i hem de ser el primer partit en saber aprofitar aquesta força creativa espontània.

Des de la sectorial de ciberactivisme també fem una petita crida: que el debat no quedi només a la xarxa, aquest debat ha d’anar al mateix Congrés, ha d’anar a les agrupacions i ha d’entrar dins dels canals de presa de decisió. Aquest debat que esta succeint a la xarxa no pot quedar-hi allà només.

 

Entre les diverses iniciatives a la xarxa que hem detectat hi són:

Deja un comentario