Analizando el programa electoral de CiU y PSC sobre mercado laboral II: prevención de riesgos laborales y otros problemas asociados

Siguiendo la línia del primero de esta serie de artículos, continúo analizando el programa de los dos partidos que pueden poner un President de la Generalitat en estas elecciones autonómicas, alrededor del mercado laboral, seguramente uno de los ámbitos que más nos quema en mitad de la crisis. CiU en su programa presenta las siguientes medidas sobre prevención de riesgos (y otros problemas asociados) Des de Convergència i Unió considerem que cal solucionar el problema de l’absentisme laboral a Catalunya. És per això que endegarem un gran pacte social per disminuir l’absentisme com un element clau en la productivitat del país, amb l’establiment d’un sistema més eficaç de control de l’absentisme i de les baixes laborals, així com l’elaboració de plans específics per als diferents sectors i tipologies d’empresa. Impulsarem un Pla de seguretat i salut laboral que tingui com a objectiu reduir l’índex de sinistralitat a Catalunya en un Continua llegint