Congrés del PSC en directe III: Com queda això de la web 2.0?

Faig un post ràpid sobre com ha quedat tot lo de la web 2.0 a la Comissió 4 (organització i estatuts), fem una valoració ràpida trobem que ens hem centrat més en estratègia i l’ús de la xarxa que en tot això de la cibermilitància. L’agrupació virtual la podem muntar, de fet es troba als estatuts des de fa 8 anys, ara bé, es tracta més d’estrategia comunicativa, d’integrar la xarxa, de cercar lideratges i intentar que els líders entrin a la xarxa.

607. Web social / internet 2.0: la participació a la xarxa

608. L’auge i consolidació d’Internet com mitjà de comunicació bidireccional. Com mitjà de consulta, diàleg, debat, aprenentatge i participació. Amplia els espais de participació i comunicació i els posa a l’abast de tothom construint, a més, noves xarxes socials.

El web 2.0 pot contribuir a millorar la qualitat democràtica i per fer-ho possible cal promoure la xarxa com un espai de ciutadania. Les administracions públiques han d’apostar per la e-democràcia per prestar serveis a través d’internet però també, i sobretot, per facilitar la participació democràtica de la ciutadania en el processos de decisió.

La web social també suposa un nou espai de combat ideològic i de construcció de l’hegemonia cultural. No es tracta només que és un espai on aconseguir influir socialment com si fos un mitjà de comunicació més, sinò que els interlocutors generen discurs, es fan seus o desestimen les idees i propostes, creen de noves i construeixien nous criteris de preferències polítiques. Si volem fer difussió i construcció del relat polític del PSC, la bloquesfera i les xarxes socials seran un dels principals “tests” de validació d’aquest relat, on a més podem trobar complicitats a l’hora de construir-lo i fer-lo extensiu. No es pot oblidar que més endavant s’ hauran d’incorporar tots els reptes de la nova web 3.0, que donarà prioritat als continguts semàntics. La web 2.0 evoluciona molt ràpidament i hem de ser conscients de les limitacions que això suposa, tant en ponderar la qualitat i quantitat de les interrelacions com el fet de ser molt conscients que la realitat virtual i la realitat presencial de vegades no coincideixen.
609. El gran canvi de la web 2.0 és la superació d’intermediaris, deixa d’haver-hi un pocs emissors d’informació i opinió. És clau la participació de les persones amb responsabilitats en aquest espai. El PSC ha d’estar present a Internet amb tots els mitjans disponibles, a l’avantguarda de les noves tecnologies, amb la intenció d’estar més a prop de la ciutadania, sempre online. Creant blogs, TV online i webs amb gran quantitat de continguts i documents. Que serveixin per al debat i la participació democràtica des de qualsevol part del planeta.

610. Internet ens permet arribar als joves i a tots els ciutadans en xarxa. El Partit ha d’aprendre, també, a ser permeable a les idees i reflexions provinents de la web 2.0. Les eines que permeten la generació de continguts a partir d’aportacions espontànies de la ciutadania s’han d’aprofitar per a l’acció política.

611. SUPRIMIT

612. – El partit ha de seguir promovent la participació política i social a Internet. Hem de promoure l’activisme a la xarxa a través d’objectius i accions concretes i participar a les xarxes que promouen altres col.lectius i/o persones. Hem d’especialitzar els continguts i ser capaços de que les persones amb responsabilitats polítiques participin a la web 2.0 sent referents dels diferents grups o sectors amb els que es puguin identificar. Hem de participar a altres bloguesferes segons afinitats. El partit ha d’identificar les xarxes socials que tenen el lideratge a internet en la construcció de discurs a través dels seus activistes, ha d’articular la bloguesfera del PSC perquè es vertebri tant a dins de la catosfera com de les xarxes socials existents.

És repte pendent que tot dirigent integri en la seva activitat política i comunicativa el ser-hi a la blogosfera, també ha d’identificar els activistes del PSC que hi tenen aquest lideratge a la internet social i aprofitar-los per al combat ideològic, mantenir-los informats dels posicionaments del partit i comptar amb ells en l’estrategia comunicativa del PSC. Alhora el PSC també ha de ser capdavanter el combat contra la fractura digital que pot produir-se en el sí de la pròpia militància. Per això el Partit ha d’impulsar campanyes de difusió de les eines de la web social, jornades per exposar i explicar que és la web social i quin ús en poden fer els militants i simpatitzants. Ha de coordinar esforços no només per una alfabetització digital bàsica, tant per a la participació política com per a la seva vida quotidiana.

Ja que estem parlant de web 2.0, us deixo un llistat d’enllaços:

Congrés del PSC en directe III: Com queda això de la web 2.0?

Valoració de la feina de la Comissió 4 del PSC

Congrés del PSC en directe II: La jornada de les comissions

Comença el treball en comissió

Injecció de joventut al PSC

11è Congrés del PSC ALGUNES FOTOS

Cíbercongrés (I)

Més sobre l’11è Congrés

JSC i PSC

Onzè Congrés (2)

Divendres 18 de juliol Congrés PSC (I)

Congrés PSC. 1er dia

Un dia congresual intens

ESTEM DE CONGRÈS

ARRENCA L’11è CONGRÉS DEL PSC

11è Congrés del PSC: El primer dia

Mi visión del congreso del PSC

Empieza el congreso del PSC

i el twitter:

Http://twitter.com/donaire

http://twitter.com/begofloria

http://twitter.com/marcteixidor

http://twitter.com/1977bcn

http://twitter.com/carmesanchez

http://twitter.com/carlosguadian

http://twitter.com/JessicaFillol

http://twitter.com/jfreixanet

http://twitter.com/AriadnaMC

http://twitter.com/musicbcn

http://twitter.com/montsect

http://twitter.com/rastrojolara

http://www.com/dame1grito

http://twitter.com/trinitro

Deja un comentario