Els autobusos no tenen una xarxa tan antiquada com argumenta ERC II

Continuem el debat, en Jordi Coronas i jo, sobre la proposta de remodelació de la xarxa de bus que hi té ERC (inspirada també per professionals de la mobilitat) al cap.

net1En el meu primer article ja vaig començar a parlar que una xarxa simétrica com la que planteja ERC no donaria el millor servei, l’argument és senzill, la mobilitat de la ciutat genera punts que són atractors de mobilitat i els trajectes sempre són asimètrics dins de la ciutat.

Hem arribat a un acord en que les dades d’usuaris de bus no estan baixant, cosa important, que tampoc no li treu o li dona raó en que la xarxa de busos és millorable. Jo també ho crec que és millorable (per això fem propostes que filen prim com la proposta de l’autobús 133 per millorar la mobilitat al Carmel i Can Baró), la diferència és que jo no veig lo millor per Barcelona una xarxa ortogonal simètrica com la que proposa ERC o Salvador Rueda.

El conjunt de nous arguments es centren en aspectes técnics com la millora de velocitat comercial dels autobusos, millora de connectivitat amb metro i FGC, equidistància en l’accés per part de qualsevol ciutadà a la xarxa de busos, facilitat d’enteniment i millorar el control telemàtic.

busos2Proposta de Salvador Rueda de xarxa de busos ortogonal simètrica

La darrera de la millora és, avuí per avuí, indiferent ja que l’actual tecnologia de seguiment per GPS permet diferenciar clarament on és cada autobús, no cal que aquests distin molts metres un de l’altre per poder diferenciar en un plànol on es troba cada bus.

Sobre la millora en el temps comercial no la poso en dubte, el que sigui que només hi hagi una línia circulant per un carril bus determinat facilita la velocitat, ha de competir amb menys autobusos. I és que aquest és el punt fort de la xarxa que ens proposa en Jordi Corona: optimitzar la velocitat comercial dels autobusos.

Ara bé, la xarxa ortogonal proposada, i tal i com es parla en alguns fòrums de mobilitat, no reflexa la realitat de la mobilitat dels ciutadans. I és aquí on la proposta mostra la seva cara més dèbil: la xarxa optimitza el temps comercial però no el servei.

No atén a la demanda actual (i real) dels usuaris d’autobusos

La distribució simétrica de la xarxa ortogonal dona igual servei a zones amb moltes alternatives de transport públic i poca demanda real que a zones amb poques alternatives de transport públic i molta demanda real. Si mirem els barris i zones de la periferia de Barcelona on més es demanda actualment el transport públic veurem que aquesta distribució és asimètrica:

busos2a

Percentatge de ciutadans que utilitzen bus, font revista “hora punta” número 90 de TMB


Com es pot veure són barris com La Salut, Ciutat Meridiana/Torre Baró/Vallbona, Can Baró, Carmel o la Barceloneta on els seus ciutadans utilitzen més l’autobús que en d’altres (com Les Corts o Poble Nou). Encara que aquesta només és una gràfica de percentatge d’usuaris de bus sobre el total d’habitants (no ens diu on agafen i a on van amb el bus) sí que ens indica una cosa clara: l’ús de l’autobús no és simètric i una xarxa ortogonal no dona resposta.

Per exemple, la proposta, amb la seva intenció de fer traçades equidistants deixa el barri de Vallbona sense cap connexió de bus i relega la connexió a Montcada a un hipotétic bus de barri. Deixa Ciutat Meridiana amb només un autobús (quan ara té 4, i 1 bus de barri), l’Hospital de la Vall d’Hebron només té servei d’un únic bus quan ara són un nombre molt més gran perqué atrauen a un seguit d’usuaris de diversos barris. El Carmel el deixa només amb dos busos a més, un d’ell amb un recorregut sense massa servei (anar d’una punta a una altre de la muntanya, quan la gent o vol pujar o vol baixar de la muntanya).

L’0rtogonalitat deixa que els barris amb més usuaris tinguin un servei molt deficitari i en canvi els barris amb menys usuaris es vegin afavorits… No es tracta de marginar cap barri, però si en llocs on hi ha bon servei de Metro i Ferrocarrils els hi posem autobusos i als llocs on no hi ha els hi treiem, perquè actualment hi tenen moltes més línies (i és lògic, clar… allà calen més busos), no estarem optimitzant servei. El poder dotar de més busos a una línia o de busos amb més capacitat pot ajudar però no és el mateix servei que un conjunt de línies que fan una mobilitat més pensada per l’ús diari dels usuaris que per una distribució ortogonal (que queda molt bé al paper però que no sembla ser tan efectiva més enllà de l’Eixample).

També l’ortogonalitat no contempla l’existència de pols atractors de demanda de mobilitat, com poden ser hospitals, grans equipaments, mercats, etc.. ni tampoc, en comparació amb l’actual xarxa de Metro, afavoreix la connexió entre Metro i els barris sense aquest servei, ja que ho fan amb molta més eficàcia la xarxa asimètrica que hi ha actualment.

La solapació de línies no és negativa per sí mateixa, es dona per exemple allà on hi ha pols atractors de mobilitat, és a dir, en llocs on cal aquesta solapació. Sí que dona més velocitat el que no hi hagi, i solapacions innecessaries sempre és millor evitar-ho, però que per Mare de Déu de Montserrat o Maragall hi pasin més d’una línia en un tram no és negatiu, els busos aprofiten les víes més ràpides i a més contemplen aquesta mobilitat més orientada als equipaments, als pols atractors de mobilitat i a on viuen els usuaris. És normal que a l’Hospital de la Vall d’Hebron hi terminin arribant moltes línies de molts llocs i a aquest tram del lateral de la Ronda s’hi solapin línies, optimitzem el servei no la velocitat.

Ara bé, la proposta no és per llençar-la als lleons, té molt de sentit intentar millorar la velocitat comercial dels busos de Barcelona, un problema endèmic i que fa que les línies a l’Eixample no puguin ser aprofitades realment i s’atrasin els serveis. I potser certs solapaments a l’Eixample sí que siguin bó evitar-los, però no aposto realment per una xarxa totalment ortogonal sinó una xarxa asimétrica com l’actual corretgida allà on es detecti que hagi un guany de temps i servei. Mesures més quirúrgiques com la sustitució de trams en línies de bus articulat per noves línies de bus de barri, etc. També aquelles mesures que desincentiven (com pot ser el peatge de Vallvidriera, o l’àrea verda) els moviments evitables amb vehicles privats per dins de la ciutat ajuden a millorar la velocitat comercial dels busos i a millorar la mobilitat en general.

4 comentaris a “Els autobusos no tenen una xarxa tan antiquada com argumenta ERC II

 1. He anat seguint els comentaris… així que crec que ja puc deixar-hi una petita opinió…

  Quan la PTP va fer la proposta de xarxa ortogonal, realment em va agradar molt. Malgrat això, em va agradar per què l’actual model té mancances importants… així que qualsevol proposta segurament m’hagués atret…

  Analitzats els arguments d’ambdós, em penso que estic entre mig… la Xarxa ortogonal em segueix agradant, però sí és cert que hi ha zones no prou cobertes.

  Com en tot, les diferents zones amb diferents demandes, han de tenir diferents respostes, i això no queda prou ben definit a la proposta de la que parlem.

  Ara bé, el que cal canviar és el concepte. Si algú fa un trajecte en metro, encara que agafi 2 o 3 línies diu “he vingut en metro” o “he agafat el metro”. El metro s’enten com un únic tot. En canvi, amb el bus no… El bus són un centenar de línies que de tant en tant es creuen i que algunes es solapen… Aquest és el concepte que hem de canviar. I la xarxa ortogonal ajudaria a avançar en aquest sentit. Si la freqüència de pas millora fins als 5 minuts, podem “perdre” el temps de fer un transbord entre bus i bus i entendre-ho com una veritable xarxa.

  Crec que la sol·lució passaria per una reforma de la xarxa actual caminant cap a la ortogonalitat però mantenint certes asimetries. Dir això i no dir res és una mica el mateix… ho se…

  Això passa claríssimament pels busos de barri, sí, però per si sols no poden absorvir tota la demanda de certes zones que amb la xarxa proposada quedarien menystingudes. El Carmel, o zones molt poblades i amb molts usuaris del bus (com es veu al comentari del Jose al mapa) no poden unicament basar la seva connectivitat a la xarxa en un bus de 22 places. Aquesta xarxa ortogonal ha d’anar acompanyada d’una major connectivitat de barris propers (potser amb Midi-bus?). Busos de capacitat mitjana que complementessin la xarxa i conectessin els barris amb els intercanviadors de busos “centrals”, amb el metro, amb els equipaments importants…

  Ara… crec que un altre debat que hauríem d’abordar i potser amb més urgència seria el de la reforma del transport nocturn, que és on trobem veritables deficiències… Ampliar la cobertura del metro nocturn (parlem-ne sense demagògia, no fem com qui proposa 24 hores els 7 dies de la setmana quan s’apropen eleccions…), reformar la xarxa de busos nocturn (no té sentit que per anar on vulguis anar hagis de passar o per plaça catalunya o per plaça espanya i allà parar-hi mitja hora…)

  Bé, se que no és el debat però m’agradaria que en parlessim… ;)

  PAU

 2. Si mirem les dades REALS de pasatgers no les oficioses de TMB que transbasan viatgers del METRO al BUS, Veurem una cosa molt curiosa: al igual que el METRO de Madrid perd passatgers amb la seva ampliacio (els numeros no es tenen que mirar en numeros totals, si no amb passatges per kilometre/conboi ) TMB amb mes de 1.000 si mes de 1.000 Busus perd passatge, aixo tindria que preocupar a mes d’un directiu de TMB.

 3. Pingback: Els autobusos no tenen una xarxa tan antiquada com argumenta ERC III

Deja un comentario